Почніть новий чат або змініть користувача

Використовуйте наведені нижче методи, щоб почати новий чат або змінити користувачів.
Написано Микола
Оновлено 1 рік тому

Якщо ви використовуєте наш режим автентифікації користувача і хочете бути впевнені, що нові користувачі, які щойно залогінились до системи, матимуть інший чат, ніж попередні користувачі, які вилогінились із системи, просто скористайтеся методами login та logout.

Перегляньте наведені нижче приклади, щоб побачити, як ви можете це зробити у своєму застосунку:

Приклад login:

ObjC:

- (IBAction)loginPressed:(id)sender {
 HCSUser *user = [HCSUser new];

 if ([self.nameTextField.text count] > 0) {
  user.name = self.nameTextField.text;
 }
 
 if ([self.emailTextField.text count] > 0) {
  user.email = self.emailTextField.text;
 }

 user.userId = self.userId;
 
 [HelpCrunch updateUser:user completion:^(NSError * _Nullable error) {
   // We're ready to log user in
 }];
}

Swift:

@IBAction func buttonLoginPressed(_ sender: Any) {
  let user = HCSUser()
    
  user.userId = self.userId
  if nameTextField.text.count > 0 {
      user.name = nameTextField.text
  }
    
  if emailTextField.text.count > 0 {
     user.email = emailTextField.text
  }
    
  HelpCrunch.update(user) { (error) in 
    // We're ready to log user in
  }
}

Приклад logout:

ObjC:

- (IBAction)logout:(id)sender {
 [HelpCrunch logoutWithCompletion:^(NSError * _Nullable error) {
   // User successfully logged out
 }];
}

Swift:

@IBAction func buttonLogoutPressed(_ sender: Any) {
  HelpCrunch.logout { (error) in
    // User successfully logged out
  }
}
Чи була наша стаття корисною?