Włącz tryb autoryzacji użytkownika za pomocą API JS

Pełną wiedza na temat swoich zarejestrowanych klientów.
Napisany przez Konstantine
Zaktualizowano 3 tygodnie temu

Tryb autoryzacji użytkownika zapewnia spójne doświadczenie dla klienta na różnych urządzeniach, na platformach webowej, iOS i Android. Pozwala utrzymywać wszystkie interakcje z danym klientem w tym samym wątku czatu, niezależnie od tego, z którego urządzenia on jest zalogowany.
Tryb autoryzacji użytkownika pomaga również upewnić się, że jeden użytkownik nie może podszywać się pod innego, dlatego zdecydowanie zalecamy włączenie tego trybu.

Dla czego jest używany

Najczęstszym zastosowaniem trybu autoryzacji użytkownika jest jego integracja z systemem rejestracji/logowania. Na przykład możesz zainstalować widżet czatu HelpCrunch na swojej stronie docelowej (landing page), aby rozmawiać z odwiedzającymi, a także wewnątrz swojego panelu sterowania (web aplikacji), aby wspierać zarejestrowanych użytkowników. Gdy odwiedzający zarejestruje się/zaloguje się do twojego panelu sterowania i otrzyma identyfikator użytkownika w twojej bazie danych, możesz włączyć tryb autoryzacji użytkownika dla niego. Następnie tacy użytkownicy będą automatycznie pojawiać się w sekcji "Contacts", nawet jeśli wcześniej nie mieli z tobą żadnych rozmów, i możesz do nich pierwszy się zwrócić.

Najprostszy sposób wykonania autoryzacji użytkownika

Przykład pełnego kodu widgetu wraz z trybem autoryzacji użytkownika i własnymi danymi:

<script type="text/javascript">
 window.helpcrunchSettings = {
  organization: 'helpcrunch',
  appId: 'a47f724b-bh1f-4504-7fa7-0fbf7dg84kb0',
  user: {
   user_id: 'userOneHash',
   name: 'User One',
   email: '[email protected]',
   phone: '+380123456789',
   company: 'my company',
   custom_data: {
    is_active: true,
    money_spent: 2500,
    subscription: 'gold',
    accepted_agreement: true,
   },
  },
 };

</script>

<script type="text/javascript">
 (function(w,d){var hS=w.helpcrunchSettings;if(!hS||!hS.organization){return;}var widgetSrc='https://'+hS.organization+'.widget.helpcrunch.com/';w.HelpCrunch=function(){w.HelpCrunch.q.push(arguments)};w.HelpCrunch.q=[];function r(){if (d.querySelector('script[src="' + widgetSrc + '"')) { return; }var s=d.createElement('script');s.async=1;s.type='text/javascript';s.src=widgetSrc;(d.body||d.head).appendChild(s);}if(d.readyState === 'complete'||hS.loadImmediately){r();} else if(w.attachEvent){w.attachEvent('onload',r)}else{w.addEventListener('load',r,false)}})(window, document)
</script>

helpcrunchSettings ma następujące parametry:

 • organization: string (koniecznie)
 • appId: sting
 • user: object (patrz poniżej)

Parametery obiektu user:

 • user_id: string 
 • name: string
 • email: string
 • phone: string
 • company: string
 1. Atrybut user_id musi być unikalny (tj. niedostępny dla innych użytkowników), ponieważ ktoś może uzyskać dostęp do rozmowy, znając go.
 2. Aby mieć pewność, że nikt nie podmieni identyfikatora użytkownika, żeby przeglądać historię rozmowy innej osoby i rozmawiać pod jej imieniem, zahashuj swoje identyfikatory użytkownika za pomocą 'hash salt' i umieść ten hash w polu user_id zamiast rzeczywistego identyfikatora.

parametry obiektu custom data:

Tutaj możesz przesłać dodatkowe informacje o użytkowniku, takie jak typ subskrypcji, liczba opłat, daty rejestracji lub zamówienia, itp...

 1. Utwórz własne atrybuty w ustawieniach HelpCrunch.

 2. Zaktualizuj własne atrybuty podczas autoryzacji użytkownika lub później.

Ten obiekt jest opcjonalny. Nie przesyłaj tego obiektu, jeśli nie masz własnych atrybutów użytkownika.

Jeśli tryb autoryzacji użytkownika jest włączony, formularz czatu nie będzie wyświetlany. 

Jeśli prześlesz nam tylko nazwę użytkownika i/lub adres e-mail użytkownika, bez wskazania user_id — tryb autoryzacji użytkownika nie będzie włączony, a formularz czatu zostanie wyświetlony z wypełnionymi nazwą i/lub polami e-mail.
Czy odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie?