Отримати інформацію про контакт

Отримайте інформацію про одного клієнта за його ID
Написано Микола
Оновлено 8 місяців тому

Ви можете отримати всі дані про одного клієнта за його ID.

Використовуйте метод "Отримати всі контакти", якщо ви хочете витягнути всі контакти зі свого облікового запису. Ви також можете шукати конкретний контакт або групу контактів за допомогою методу "Пошук контактів".

➡️ Запит

URL https://api.helpcrunch.com/v1/customers/<customer_id>
Метод GET
Headers Authorization: Bearer <your_api_key>

customer_id – це ID контакту, наданий HelpCrunch. Він обов’язковий для цього методу і виглядає як комбінація чисел (наприклад, 1568834).

✅ Відповідь на успішний запит

Якщо ваш запит виконано успішно, ви отримаєте код статусу успішного виконання 200 OK разом із наведеним нижче тілом відповіді.

{
  "id": 8737843,
  "name": "Cindy Mindy",
  "email": "cindy.mindy@example.com",
  "userId": "example_6268",
  "company": "example",
  "phone": null,
  "firstSeen": 1588927354,
  "lastSeen": 1591627673,
  "location": {
    "regionCode": "CA",
    "countryCode": "US",
    "city": "San Francisco"
  },
  "device": {
    "id": 28883192,
    "ip": "192.168.1.1",
    "timezone": "America/Los Angeles",
    "platform": "desktop",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36"
  },
  "unsubscribed": false,
  "blocked": false,
  "source": "http://helpcrunch.com/blog/best-live-chat-software/",
  "referer": "https://www.google.com/",
  "locale": "en",
  "notes": null,
  "lastPage": "https://example.helpcrunch.com/v2/chats",
  "tags": [
    {
      "name": "lead",
      "color": "#00c2e0"
    }
  ],
  "customData": {
      "Currency": "USD",
       "Next payment date": "2020-09-01 00:40:00",
       "Billing info added": true,
       "Number of payments": 35,
       "Subscription status": "active"
    }
}

Ви можете отримати докладну інформацію про кожне поле Customer Object у статті Customer model.

🛑 Відповіді з помилками

Ви можете отримати один із наведених нижче кодів статусу помилки та відповідь. 

401 Unauthorized

{
  "errors": [
    {
      "code": "invalid_token",
      "message": "Invalid token"
    }
  ]
}

404 Not Found

{
  "errors": [
    {
      "code": "entity_not_found",
      "message": "Customer not found"
    }
  ]
}

429 Too Many Requests

{
  "errors": [
    {
      "code": "too_many_requests",
      "message": "You have exceeded your requests limit"
    }
  ]
}
Чи була наша стаття корисною?