Оновити контакт

Оновити дані вже існуючого контакту за його ID
Написано Микола
Оновлено 8 місяців тому

Ви можете оновити будь-який вже існуючий атрибут даних контакту за допомогою цих методів.

➡️ Запит

URL https://api.helpcrunch.com/v1/customers/<customer_id>
Методи PUT / PATCH
Headers Authorization: Bearer <your_api_key>
 • PUT - замінює значення для набору полів у тілі запиту. Поля, які не згадуються в тілі, будуть встановлені як null.
 • PATCH - лише оновлює значення для набору полів у тілі запиту. 

customer_id - це ID контакту, наданий HelpCrunch. Він необхідний для цього методу і виглядає як комбінація чисел (наприклад, 1568834).

При оновленні контакту ви можете вказати всі наявні поля даних або їх частину в тілі вашого запиту. Ви можете знайти всі доступні поля даних у розділі "Відповідь на успішний запит" нижче.

Приклад тіла запиту

{
  "notes": "He has never heard about magic",
  "source": null,
  "city": "London",
  "locale": "en",
  "regionCode": "London",
  "countryCode": "EN",
  "customData": [
    {
      "property": "Subscription Status",
      "value": "Suspended"
    },
    {
      "property": "Number of payments",
      "value": 13
    }
  ]
}


Кілька порад

 • Усі дати слід передавати у форматі часу UNIX;
 • Поле locale (локаль) слід передавати як рядок відповідно до стандарту ISO 639-1;
 • Tag можна додати до контакту за допомогою методу "Додати тег контакту" або видалити за допомогою методу "Прибрати тег у контакту". Тег буде автоматично створено та додано до вашого облікового запису, якщо ви передасте неіснуючий тег. Тегу можна призначити будь-який колір CSS. Якщо ви не вкажете колір, за замовчуванням застосується колір #c377e0.
 • Щоб очистити значення певного поля, ви повинні передати значення null для нього в тілі запиту.

Щоб створити новий атрибут customData, перейдіть у Налаштування → Контакти → Власні атрибути та натисніть "Додати новий атрибут". Детальніше у документації "Додайте власний атрибут у контакти".

✅ Відповідь на успішний запит

Якщо ваш запит пройшов успішно, ви отримаєте код успішного статусу 200 OK разом із наведеним нижче тілом відповіді.

{
  "id": 7831827,
  "name": "Hakim Zarakim",
  "email": "hzarakim@example.com",
  "userId": "example_22",
  "company": "example",
  "phone": null,
  "firstSeen": 1593547200,
  "lastSeen": 1593547200,
  "location": {
    "regionCode": "London",
    "countryCode": "EN",
    "city": "London"
  },
  "device": null,
  "unsubscribed": false,
  "blocked": false,
  "source": null,
  "referer": null,
  "locale": "en",
  "notes": "He has never heard about magic",
  "lastPage": null,
  "tags": [
    {
      "name": "Lead",
      "color": "#cсс"
    },
    {
      "name": "Paid",
      "color": "#c377e0"
    }
  ],
  "customData": {
      "subscription_status": "Suspended",
      "number_of_payments": 13
    }
}

🛑 Відповіді з помилками

Ви можете отримати один із наведених нижче кодів статусу помилки та відповіді.

400 Bad Request

{
  "errors": [
    {
      "code": "validation_error",
      "message": "email value is invalid"
    },
    {
      "code": "validation_error",
      "message": "userId value is invalid"
    },
    {
      "code": "validation_error",
      "message": "source value is invalid"
    }
  ]
}

401 Unauthorized

{
  "errors": [
    {
      "code": "invalid_token",
      "message": "Invalid token"
    }
  ]
}

404 Not Found

{
  "errors": [
    {
      "code": "entity_not_found",
      "message": "Customer not found"
    }
  ]
}

429 Too Many Requests

{
  "errors": [
    {
      "code": "too_many_requests",
      "message": "You have exceeded your requests limit"
    }
  ]
}
Чи була наша стаття корисною?